ua
И.А. Митюряева, д. мед. н., профессор, Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Противовирусная терапия при ОРВИ в сдерживании роста антибиотикорезистентности

Зимнее время года – пиковый период для острой респираторной инфекции (ОРИ)

А.В. Возняк, к. мед. н., доцент кафедри педіатрії № 1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Оптимізація лікування гострих респіраторних інфекцій у дітей

Початок осені у педіатрів асоціюється зі значним підвищенням професійного навантаження внаслідок зростання кількості дітей з гострими респіраторними інфекціями (ГРІ)

И.А. Митюряева, д. мед. н., профессор, Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Коррекция нарушений адаптации как неотъемлемый компонент лечения ОРВИ у детей

По последним данным Центра медицинской статистики Министерства здравоохранения Украины, в структуре детской заболеваемости доминируют болезни органов дыхания – их доля составляет 67%